பொருள்-சோம்பல் கொள்ளாமை |Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

பொருள்-சோம்பல் கொள்ளாமை |Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! ”சோம்பல் கொள்ளாமை” என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகளை காண்பதற்கு முன்பாக சோம்பல் என்றால் என்ன?

Read more