முயற்சி செய்வோம்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

முயற்சி செய்வோம்!| Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! ஒருவன் முயற்சி மேற்கொண்டால் எப்பயனை அடைவான் என்பதை “முயற்சி” தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகளை காணும்

Read more

சமூகம் – புதிய ஆத்திச்சூடி | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

சமூகம் – புதிய ஆத்திச்சூடி | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம் ! ‘’புதிய ஆத்திச்சூடி’’ என்ற கவிதை ஆனது அ முதல் ஔ

Read more

அறம் – அறம் செய் | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

அறம் – அறம் செய் | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! அறம் செய் என்ற பகுதியின் வாயிலாக ஒருவன் ஏன் அறத்தை பின்பற்ற

Read more

அறம் – நீரின் பெருமை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

அறம் – நீரின் பெருமை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! நீரின் பெருமை என்ற பகுதியின் வாயிலாக மழையின் சிறப்பையும், நீரின் இன்றியமையாமையும்,

Read more

கவிதைகள் – இயற்கை | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

இயற்கை கவிதைகள்… வணக்கம்! இயற்கை பற்றிய முன்னுரையை முதலில் பார்க்கலாம். இயற்கை என்ற சொல் கேட்டாலே அனைவரது உள்ளத்திலும் மகிழ்ச்சியானது பொங்கும். அதற்கு காரணம் என்னவென்றால், இயற்கை

Read more

சூது – சூதாட்டம் தவிர்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

சூது – சூதாட்டம் தவிர்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம் !  சூதாட்டம் ஆனது  நம்முடைய வாழ்வில் எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்

Read more

பொருள் – அறிவு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

  பொருள் – அறிவு | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்!  அறிவு என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த ஆற்றலாகும்.  அறிவாற்றலை எவ்வளவு பெருக்கிக் கொள்கிறோமோ

Read more

பொருள்-சோம்பல் கொள்ளாமை |Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

பொருள்-சோம்பல் கொள்ளாமை |Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal வணக்கம்! ”சோம்பல் கொள்ளாமை” என்ற தலைப்பில் இடம் பெற்றுள்ள கவிதைகளை காண்பதற்கு முன்பாக சோம்பல் என்றால் என்ன?

Read more