பேராசையில் அழிவு!

பேராசை கொண்ட ஒருவன் தன் அறிவை இழந்து தன் அழிவுக்கு அடிதளத்தை உருவாக்குகின்றான். – கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனும் ஆசையின்றி

Read more

விமர்சனங்களை கண்டால் வெற்றியில்லை!

விமர்சனங்களை கண்டால் வெற்றியில்லை! – கவிதை குழல்.  விமர்சனங்களை கண்டு என்றும் மனம் தளராதீர்கள்… விமர்சனங்கள் கூறும் எவரும் உங்கள் பாதையில் பயணிக்க போவதில்லை… தான் மட்டுமே

Read more

காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்!

காதல் கொண்ட உயிர்களுக்கு காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்! –  கவிதை குழல். கனவுகள் ஆயிரம் கண்டேனடி நீ என்னுடன் இருக்கும் தருவாயிலே! கனவுகள் யாவும் நிறைவேற நீ

Read more

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்! –  கவிதை குழல்.   தமிழ் திருநாளில் உறவுகளுடன் ஒன்றினைந்து அன்பை வெளிப்படுத்தி பொங்கல் இட்டு இறைவனை வழிபட்டு வளமுடன் வாழ்க… –

Read more

மரம் பேசியது!

நான் தான் எல்லாம் என்று வந்தவன் என்னை அழித்ததோடு மட்டுமின்றி, அவன் அழிவுக்கும் வழி செய்து விட்டு சென்றான். –  கவிதை குழல். மரம் – கவிதைக்கான

Read more

கண்ணியம் கற்பிப்பது?

கண்ணியம் என்ற நிலைமாறி கயவன் என்ற நிலைக்கு செல்வது இறுதியில் துன்பத்தையே தரும். –  கவிதை குழல்.   கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது

Read more

ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

Happy New Year 2021   இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு 2021 நல்வாழ்த்துக்கள்! –  கவிதை குழல். கவிதை வாழ்த்துக்கள்: 2021 புத்தாண்டில் முயற்சிகளில் புதுமை புகுத்தி

Read more

குறிக்கோள்கள் நிகழும்!

என்றும் ஒருவன், அவனது குறிக்கோள் நிகழாதவரை இவ்வுலகை விட்டு செல்வதில்லை. –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை உயிர்களும் என்றாவது ஒரு

Read more

தவறை நிறுத்தி விடு!

தவறு என தெரிந்தால், நிறுத்தி விடு. இல்லையெனில், காலம் அதனை செய்யும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒரு செயலை செய்யும் போது, அதனை

Read more