பயம் கொள்ளாதே!

ஒருவனுக்கு நோயால் ஏற்படும் பாதிப்பை விட அவனுக்கு அந்த நோயால் ஏற்படும் பயம் தான் அவனை முழுமையாக பாதிக்கிறது.   எவற்றையும் சந்திக்கும் மனவலிமையோடு இருங்கள். –  கவிதை

Read more

நடுநிலையாக செயல்படு!

தவிர்ப்பது நல்லது தான். ஆனால், அது அனைத்து நேரங்களிலும் அல்ல. “நடுநிலையாக செயல்படு” –   கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: ஒருவர் தனக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து

Read more

பணம் நிம்மதி தருமா!

எவ்வகையிலும் பொருள் ஈட்டலாம். ஆனால், ஈட்டிய பொருளை பயன்படுத்தும் போது நிம்மதி ஏற்பட்டால் அவ்வழியே சிறந்த வழி. –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: பணம்

Read more

புண்ணிய பூமியில் விவசாயம்!

விவசாயம் செய்கின்றவர்கள் புண்ணிய பூமியில் வசிக்காவிடில், விளை பூமியும் வீணாகிவிடும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: உலகத்தில் அத்தனை தொழில்களும் வளர்ச்சி பாதையில் செல்லும்

Read more

உறவுகளின் அன்பு எல்லையற்றது!

உறவுகளை விட்டு விலகி செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறோம்.   உறவுகள் நீடிக்க உண்மையாக இருத்தல் வேண்டும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: உறவுகளின்

Read more

செய்யும் செயலில் தெளிவை பெறு!

செய்யும் செயலில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை விட எதற்காக செய்ய வேண்டும்? என்ற தெளிவை பெற்றிருத்தல் வேண்டும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக:

Read more

பலம் சமமாகட்டும்!

பலம் வாய்ந்தவர்கள், பலவீனமானவர்களை பலப்படுத்த வேண்டும். – கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: வாழ்க்கை என்பது ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்றத்தையும் இறக்கத்தையும் தரவல்லது. அவ்வாறு இருக்கையில்,

Read more

இயற்கையே மருந்து!

அனைத்திற்கும் மருந்து உண்டு. ஆனால், கிடைப்பது அரிது. –  கவிதை குழல்.   கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: இயற்கையில் நமது உடலை பாதுகாக்கும் வகையில் அனைத்து வகையான

Read more

மனம் தளராதே! முயற்சி செய்.

மனம் தளராதே! – Do not be discouraged!. உன் எண்ணங்களும் வலுப்பெறும். உன் குறிக்கோள்களும் நிறைவேறும். மனம் தளராதே! முயற்சி செய். –  கவிதை குழல்.

Read more