வாழ்வின் தேடல்!

வாழ்வின் தேடல்! மனதுள் ஆயிரம் எண்ணம் எது சரி என புரியாத வயது இது செய்யாவிடில், முதுமையில் வருத்தம்… நான் என் செய்வேன்? புரியவை இயற்கையே! – 

Read more

கற்றலின் நோக்கம்!

கல்வி கற்றலின் நோக்கம் தனது திறமையை வெளிக்கொணர்ந்து தன் குடிமக்களுக்கு, நன்மை பயக்கும் வகையில் இருத்தல் வேண்டும். –  கவிதை குழல். கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: கல்வி,

Read more

கல்வி பயணம்!

கல்வி பயணம்! சில சிரிப்புகள் சில எதிர்பார்ப்புகள் சில கற்றல்கள் சில சிந்தனைகள் சில செயல்கள் சில அனுபவங்கள் சில நினைவுகள் இவை எல்லாம் கலந்திருக்கிறதே கல்வி

Read more

ஆர்வத்துடன் கற்று மகிழ்!

மகிழ்! ஆர்வத்துடன் கற்று கொள்ள வேண்டும். கற்று கொண்டதை செயல்படுத்துவதே வெற்றிக்கான முதல் படி… –  கவிதை குழல்     கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: வணக்கம்!

Read more

நீ விரும்பியதை செய்!

மகிழ்ச்சி மட்டும் தான் வேண்டுமென்றால் உன் வாழ்க்கையில் நீ விரும்பியதை செய். –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: ஒவ்வொரு மனிதனும் நான் சாதிக்க வேண்டும் என்று

Read more

உடல்நிலையை அறி!

உடல்நிலையை அறியாத பொய் நிலை கொண்டு வாழ வேண்டாம். உடல்நிலை பற்றி விழிப்போடு இரு. – கவிதை குழல்.    கவிதை விளக்கம்: பெரும்பாலும் நாம், நம்

Read more

மகிழ்ச்சியை கொடு!

குழந்தை மனம் கொண்ட மகனை காண்கையில் தாயின் உள்ளம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. –  கவிதை குழல்.        

Read more

உண்மை தகவல்களை அறிவோம்!

உண்மை தகவல்களை அறிவோம்! சரியான தகவல்களை சரியான நபர்களிடமிருந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் கற்று கொடுங்கள். –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: தகவல்கள் இன்று பெரும்

Read more

உயிர்கள் சமம் என உணர்வோம்!

உயிர்கள் சமம் என உணர்வோம்! உலகில் ஏற்படும் பேரிடர் அனைத்து உயிர்களும் ஓன்று தான் என்பதை நீருபித்து செல்கிறது. –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: உலகில்

Read more