விடையை அறிய முயற்சி செய்!

விடை தெரியா கேள்விகள் எழும்பும் வேளையில் விடையைத் தேடி பயணத்தை தொடங்குவது அவசியம். –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: கேள்விகள் உருவானால் தான் அறிவு ஆனது

Read more

வேடிக்கை மனிதன்!

வேடிக்கை மனிதன்! நிகழும் வேடிக்கையில் பார்வையாளனாக இருப்பதை விட மக்களை கவரும் வேடிக்கையாளனாக இருக்க வேண்டும். – கவிதை குழல்.   வேடிக்கை மனிதன் – கவிதை

Read more

இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி  நல்வாழ்த்துக்கள் ! –  கவிதை குழல். தீபவாளி திருநாளில் தீய எண்ணங்களை வாழ்விலிருந்து விலக்கி வாழ்வை மகழ்ச்சியாக வாழுங்கள்.    

Read more

கற்றலின் பயன் யாதென்று அறிவோம்!

கிடைக்கும் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.   கற்றலின் பயன் உன்னை காக்கும். –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்:   உலகத்தில் பிறந்த அத்தனை

Read more

பணம் தான் முக்கியமா?

பணம் தான் முக்கியமா?  ஒவ்வொருவரும் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும். ஆனால், இயற்கை சீற்றத்தைப் பயன்படுத்தி அல்ல. –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: வணக்கம்! ஒவ்வொருவரும் பணம்

Read more

மனிதம் காப்போம்!

மனிதம் காப்போம்!  நோய் ஏற்படும் போது  பாதுகாப்பு உணர்வு. பிரச்சினை ஏற்படும் போது  நிர்வாக திறமை. உயிர் பிரியும் போது  உறவு பாசம். மாற்றங்களை புரிந்து கொள்.

Read more

எதிர்காலம்!

எதிர்காலம் என்று ஒன்று இல்லாதவரை எவ்வளவு மகிழ்ச்சி இந்த வாழ்வில்… –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: வணக்கம்! அனைவரும், எதிர்காலம் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று

Read more

புரிந்து உணர்ந்து வாழ்!

புரிந்து உணர்ந்து வாழ்! – கவிதை குழல்: நிகழும் அனைத்தும் வரையறுக்கப்பட்டாலும் வரையறுக்கப்பட்டதை நிகழ்த்துபவன் நீயே என்பதை புரிந்துக்கொள். –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: ஒவ்வொருவரும்

Read more

உன்னால் முடியும் !

உன்னால் முடியும்! – கவிதை குழல் உனக்கானதை அடைய உன்னால் மட்டும் தான் முடியும். – கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: வாழ்வில் நாம் ஒவ்வொருவரும் எதாவது

Read more