தனி மரம் தோப்பாகாது!

தனி மரம் தோப்பாகாது என்று கூறுவார்கள். ஆனால், தோப்பானாது தனி மரத்திலிருந்து விளையும் விதைகளில் இருந்து தான் உருவாகிறது. அதுபோல தான், நீ தனி ஒருவனாய் இருக்கின்றாய்

Read more

கனவு காணுங்கள் ! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

கனவு காணுங்கள் ! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal   வணக்கம்! கவிதை குழல் மூலமாக இன்று ”கனவு” பற்றிய எண்ணங்களைப் இங்கு காண்போம். 

Read more