திரும்பி பார்ப்பார்கள்!

இவ்வுலகினர் உங்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டுமெனில், அதற்கு முதலில் நீங்கள் யாரையும் கண்டு கொள்ளாமல் உங்கள் பாதையில் பயணிப்பது மிகவும் அவசியம்… – கவிதை குழல். கவிதை

Read more

நினைவுகள்!

நினைவுகள் ஏற்படுத்தும் வலியை விட கொடிய வலி வேறு ஏதேனும் உண்டா? இவ்வுலகில்… –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: வாழ்வில் தினந்தோறும் எண்ணற்ற நிகழ்வுகள் தோன்றி

Read more

மகிழ்ச்சியை கொடு!

குழந்தை மனம் கொண்ட மகனை காண்கையில் தாயின் உள்ளம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. –  கவிதை குழல்.        

Read more

பதிலுக்கு பதில்! | Kavithai kuzhal

பதிலுக்கு பதில் என ஆரம்பித்து பிரிவு என்ற நிலை உருவாகி விடக்கூடாது. விட்டு கொடுங்கள்… –  கவிதை குழல். கவிதை விளக்கம்: ஒரு மனிதன் தனது சந்ததியை

Read more