நான் ஏன் பிறந்தேன்!

நான் ஏன் பிறந்தேன் என்று கவலை கொள்ளாதீர்கள்…   நான் பிறந்ததே சாதிக்க தான் என்று எண்ணி கவலையை விலக்கி முன்னேற்ற பாதையில் சொல்லுங்கள்…  – கவிதை

Read more

சிந்தனையை செயலாக்கு!

சிந்தனையை செயலாக்கு! உன்னுள் ஒரு சிந்தனை உருவானால் அந்த சிந்தனையை செயலாக மாற்றிவிடு. இல்லையெனில் பிறகு அந்த சிந்தனை வேறு ஒருவரது செயலாக மாறிவிடும். – கவிதை

Read more

மாற்றம் எங்கு நிகழும்?

மாற்றம் எங்கு நிகழும்? –  கவிதை: உன் வாழ்க்கையில் உன்னை தவிர வேறு எவராலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியாது. மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நீ மட்டுமே முயற்சிக்க வேண்டும்.

Read more

காணல் நீர் போன்றதா வாழ்க்கை?

காணல் நீர் போன்றதா வாழ்க்கை? – கவிதை குழல். பாலைவனத்தில் காணல் நீரை எவ்வாறு காண முடியாதோ அதுபோல தான், வாழ்வில் ஏற்படும் துயரங்களை கண்டு கொண்டிருந்தால்

Read more

காலம் பதில் கூறும்!

காலம் பதில் கூறும்! – கவிதை குழல். காலநிலைகளுக்கு ஏற்பவே சூழ்நிலைகளும் ஏற்படுகின்றன. சூழ்நிலையை அறிந்து உங்களது செயலை ஆற்றுங்கள். நீங்கள் எண்ணியது உங்களை வந்தடையும். –

Read more

விமர்சனங்களை கண்டால் வெற்றியில்லை!

விமர்சனங்களை கண்டால் வெற்றியில்லை! – கவிதை குழல்.  விமர்சனங்களை கண்டு என்றும் மனம் தளராதீர்கள்… விமர்சனங்கள் கூறும் எவரும் உங்கள் பாதையில் பயணிக்க போவதில்லை… தான் மட்டுமே

Read more

மனம் தளராதே! முயற்சி செய்.

மனம் தளராதே! – Do not be discouraged!. உன் எண்ணங்களும் வலுப்பெறும். உன் குறிக்கோள்களும் நிறைவேறும். மனம் தளராதே! முயற்சி செய். –  கவிதை குழல்.

Read more

வாழ்வின் தேடல்!

வாழ்வின் தேடல்! மனதுள் ஆயிரம் எண்ணம் எது சரி என புரியாத வயது இது செய்யாவிடில், முதுமையில் வருத்தம்… நான் என் செய்வேன்? புரியவை இயற்கையே! – 

Read more

ஆர்வத்துடன் கற்று மகிழ்!

மகிழ்! ஆர்வத்துடன் கற்று கொள்ள வேண்டும். கற்று கொண்டதை செயல்படுத்துவதே வெற்றிக்கான முதல் படி… –  கவிதை குழல்     கவிதைக்கான விளக்கமும் அறிக: வணக்கம்!

Read more