காலம் பதில் கூறும்!

காலம் பதில் கூறும்! – கவிதை குழல். காலநிலைகளுக்கு ஏற்பவே சூழ்நிலைகளும் ஏற்படுகின்றன. சூழ்நிலையை அறிந்து உங்களது செயலை ஆற்றுங்கள். நீங்கள் எண்ணியது உங்களை வந்தடையும். –

Read more

வாழ்க்கை கவிதை – பணத்தால் உருவாவதில்லை!

வாழ்க்கை கவிதை – பணத்தால் உருவாவதில்லை! மதிப்பும் மரியாதையும்  பணத்தால் உருவாவதில்லை.  அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களைப் பொறுத்தே உருவாகின்றன. சிந்தித்து பாருங்கள்!  –  கவிதை குழல்  

Read more

வாழ்க்கை பயணம் பேருந்தில்… | Kavithai Kuzhal

வாழ்க்கை பயணம் பேருந்தில்… | Kavithai Kuzhal   வணக்கம்! வாழ்க்கையானது பல நிகழ்வுகளை தன்னிடத்திடே கொண்டது. வாழ்க்கையில் நடக்கும் பல அற்புத நிகழ்வுகள், உலக மக்களுக்கு

Read more

வாழ்க்கை கவிதை | Kavithai Kuzhal

வாழ்க்கை என்ற பிரிவின் வாயிலாக நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில் நிகழும் நிகழ்வுகள், பிரச்சனைகள்,  அந்த பிரச்சனைகளை எவ்வாறு கையாள்வது?  போன்ற கேள்விகளுக்கான விடையை கவிதைகளின் வாயிலாக காணவிருக்கிறோம்.

Read more