கடந்து செல்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

கடந்து செல்! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal  உயரமும் துயரமும் கடந்து சென்றால் தான் “இன்பம்”. – கவிதை குழல் கவிதை விளக்கம்: கடந்து

Read more

ஒப்பிடுவது ஏன்? | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

ஒப்பிடுவது ஏன்? | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal விதைக்கும் விதைகளும் ஒரே மாதிரியான விளைப்பயனை தருவதில்லை. பிறக்கும் மனிதர்களும் ஒரே மாதிரியான விளைப்பயனை தருவதில்லை.

Read more

வாழக்கை தத்துவம் – தேடலுக்கான விடை உன்னிடத்திலே! | Kavithai Kuzhal

வாழக்கை தத்துவம் – உன் தேடலுக்கான விடை உன்னிடத்திலே!  உன் வாழ்க்கையை உன் வாழ்வில் நிகழ்ந்த பல சம்பவங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார். உன் தேடலுக்கான விடை அங்கு

Read more

கோபம் கொள்ளாதே! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

கோபம் கவிதை – கோபம் கொள்ளாதே! நிதானம் என்ற நீரைக் கொண்டு கோபம் என்ற அக்னியை  தணித்திடுதல் நன்று. – கவிதை குழல்   கவிதை விளக்கம்:

Read more

மனநிறைவு கவிதை! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal

மனநிறைவு கவிதை! | Kavithai Kuzhal – Tamil Kavithaigal   வெற்றியைக் கண்டு பூரிப்பும் கொள்ளத் தேவையில்லை.  தோல்வியைக் கண்டு வருத்தமும் கொள்ள தேவையில்லை.  நிறைவு கொள்ளுங்கள்.

Read more

வாழ்க்கை கவிதைகள் – வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்குவாய்! | Kavithai Kuzhal 

வாழ்க்கை கவிதைகள் – வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்குவாய்! | Kavithai Kuzhal  உன்னை பற்றி எப்போது நீ அறியத் தொடங்குகிறாயோ, அப்போதே உன் பயணத்தையும் நீ தொடங்குவாய்!

Read more

முடிவுகள் – முடிவுகளை சிந்தித்து எடு! | Kavithai Kuzhal

முடிவுகளை சிந்தித்து எடு! | கவிதை குழல் அவரவர் எடுக்கும் முடிவுகளே, அவர் வாழ்வையும் அழிவையும் தீர்மானிக்கின்றன. – கவிதை குழல் முடிவுகள் – கவிதை விளக்கம்:

Read more

தயக்கம் தவிர்! – முயற்சி கவிதை | Kavithai Kuzhal

தயக்கம் தவிர்! – முயற்சி கவிதை| கவிதை குழல்!  திறமை இருந்தும் வெளிப்படுத்த  தயங்குபவர்கள் தான் இவ்வுலகில் அதிகம். தயங்கினால் சரித்தரம் படைக்க முடியாது  என்பதை புரிந்து

Read more

வாழ்க்கை கவிதை – பணத்தால் உருவாவதில்லை!

வாழ்க்கை கவிதை – பணத்தால் உருவாவதில்லை! மதிப்பும் மரியாதையும்  பணத்தால் உருவாவதில்லை.  அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களைப் பொறுத்தே உருவாகின்றன. சிந்தித்து பாருங்கள்!  –  கவிதை குழல்  

Read more